Als centres escolars
/

Primària, Secundària, Batxillerat

 

Trobareu conferències científiques i experimentals, impartides per Marc Boada, que inclouen temes molt diversos, que complementaran les vostres tasques docents. Sempre a la recerca de la motivació i la passió pel saber, utilitzant materials sorprenents, i amanint el discurs amb fenomens experimentals.

CONFERÈNCIES ESCOLARS CATÀLEG:  aquí

  

De totes maneres, estem oberts a que ens proposeu temes per què volem adaptar-nos al màxim! 

Química al pati de l'escola                                                                             

Dirigit a estudiants de primària, secundària, batxillerat i públic general

Impartit per Marc Boada                         

Espai: al centre

Instal·larem una planta metal·lúrgica al pati de l’escola, per fer un taller experimental al que puguin assistir diversos cursos i, atenció,  amb un enfoc específic per cadascun. Per als més joves, introduirem conceptes com els elements químics i els metalls, la densitat, la conductivitat tèrmica i elèctrica, el comportament magnètic o els canvis d’estat. Per als més grans explicarem el foc i la combustió, la reactivitat dels diferents elements, la oxidació-reducció, els mètodes de separació, la formació de compostos i aïllament de substàncies.

Tanmateix encara hi han altres lectures que de ben segur us interessaran. Els aspectes ecològics i de respecte a la natura, les repercussions energètiques de la activitat humana, els combustibles fòssils i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, és a dir, la part ecològica de la química, la tecnologia i la societat de consum. Finalment la visió purament històrica, amb la descoberta del foc, la obtenció de materials artificials i sintètics i el desenvolupament de la complexitat tecnològica al llarg del temps.


L'invent de la bombeta

Dirigit a estudiants de secundària, batxillerat i públic general 

Impartit per Marc Boada

Espai: al centre

De la primitiva bombeta d’Èdison al díode LED d’avui hi ha una distància enorme, i s’inscriu en un procés evolutiu sense cap discontinuïtat. Per descobrir el fascinant món de la il·luminació hem recollit mostres extraordinàries: bombetes amb filament lineal de tàntal (amb un segle a l'esquena i molt anteriors a les de wolfram); làmpades de 5.000 vats procedents d’un plató de televisió que assoleixen més de 3000 graus de temperatura; díodes làser perfectament monocromàtics; i bombetes primes com un full de paper. Amb totes elles sobre la taula parlarem de com fem llum, dels costos energètics que impliquen, i tocarem els materials que les componen, tot fent un discurs transversal que relliga tecnologia, ciència dels materials i sostenibilitat.     

Maleït CO2

Dirigit a estudiants de secundària, batxillerat i públic general 

Impartit per Marc Boada

Espai: al centre

Són les set del matí i sona el despertador, a partir d’aquell moment i per poc atents que estiguem, descobrirem que la nostra vida és plena de carboni. El trobarem a les torrades i al sucre del esmorzar, el cremarem quan anem al col∙legi amb el bus, i fins i tot en necessitarem una mica per encendre els llums de l’escola,.. I és que ens encanta el carboni!. Vivim en la era de la informació, i fa ben poc que hem superat l’era espaial o la nuclear, però la veritat és que seguim a l’edat del foc. Fer CO2 és una de les activitats predilectes dels essers humans. Cremar tota mena de coses ens proporciona bona part de l’energia que necessitem, i dissortadament som conscients de que també hi ha aspectes menys positius. En aquesta conferència descobrirem de on ve aquesta afició al carboni; podrem veure i tocar tota mena de combustibles, i ens endinsarem en el món de l’energia per cercar solucions més sostenibles i menys productores del maleït CO2.     

La descoberta de la Taula Periòdica

Dirigit a estudiants de secundària, batxillerat i públic general 

Impartit per Marc Boada

Espai: al centre

Tots els estudiants s'han d'enfrontar diverses vegades a la taula periòdica, però en molt poques ocasions té l’oportunitat de conèixer personalment els elements. Aquesta conferència té com a objectiu precisament això, descobrir els elements i tocar-los! Les sensacions són espectaculars. Un tros de magnesi en una mà i wolfram a l’altra; veure com el liti flota en oli i descobrir que quan crema produeix una flama vermella inconfusible. També és interessant copsar els diferents estats al·lotròpics del carboni o del fòsfor, al·lucinar amb el comportament magnètic del gadolini o el baixíssim punt de fusió del gal·li. En resum, més de trenta elements sobre la taula, per comprovar com tota la matèria és a la taula periòdica de Mendeleiev.

Una paella am Mr.Darwin

Dirigit a estudiants de primària, secundària i públic general 

Impartit per Marc Boada

Espai: al centre

La teoria de l'evolució és un dels grans constructes de la ciència contemporània. I  l' evolució és a tot arreu, i a vegades és ràpida i potent per explicar als alumnes. Pensem per exemple en un plat de paella, on hi ha molts elements biològics que hi coincideixen. Trobem fongs, vegetals, animals, i minerals; un recull suficient per a fer una aproximació global i transversal del fenomen de l'evolució.

Leonardo, el geni total 

Dirigit a estudiants de secundària, batxillerat i públic general 

Impartit per Marc Boada

Espai: al centre

Molts articles escrits sobre aquest home únic em permeten declarar amb rotunditat que sí, que Leonardo da Vinci va ser un autèntic geni. De fet el considerem l’arquetip del científic artista, però a la literatura científica no trobarem cap principi ni llei fonamental que hagués descobert. Tot i això, la seva obra és incommensurable i encara avui ens dona més d’una sorpresa. Sabeu que la seva pintura més gran encara no l’ha vist ningú? És amagada darrera d’una paret de la signoria de Florència! Sabeu que fa poc s’ha descobert un quadre on va deixar un missatge en clau i potser un autoretrat junt amb Luca Pacioli i Albert Durer? Aquesta conferència es dedica a descobrir les subtilitats d’aquest home del renaixement, que exemplifica com ningú la nostra capacitat de treball i d’interrogar la natura. I també desmuntarem alguns mites, sabeu en que es guanyava la vida? Ja anticipem que no era amb la pintura....


 

Magnetisme bestial

Dirigit a estudiants de primaria, secundària, batxillerat i públic general 

Impartit per Marc Boada

Espai: al centre

Fa dos mil anys que algú va somiar per primera vegada que potser es podia fer flotar alguna cosa a l’aire gràcies a uns imants. Avui això és perfectament possible, i no cal nitrogen líquid per aconseguir-ho! D’altra banda els imants produeixen caps de característiques properes als camps gravitatoris i en aquesta conferencia científica els enfrontarem tots dos per copsar les seves diferències i trencar amb algunes idees preconcebudes que impedeixen la comprensió precisa d’aquets fenòmens. Ho farem amb pèndols gravitatoris i magnètics, farem flotar petits objectes, i ens deixarem captivar per les fascinants imatges que produeix la lluita entre la gravetat i el magnetisme.         


Els tres infinits  

Dirigits a estudiants de secundària, batxillerat, i públic general                                                               

Impartit per Marc Boada                                                    

Espai: al centre

Utilitzant el discurs del seu llibre Els 3 infinits. Un llibre de ciència per a gent de lletres Ed. Momentum, en Marc Boada observa científicament la realitat que l'envolta: allò gran, allò petit, i allò complex. És un exercici interessant d'estil, on amb ritme i senzillesa es van entrellaçant temes que van des de la teoria de l'evolució a la física quàntica, passant per l'astronomia o la microbiologia, sempre amb un to amè i entenedor que permet gaudir de la informació que es comunica. 

Els dinosaures catalans                                                                           

Dirigit a estudiants de primària i públic general                                                                                         

Impartit per Marc Boada                                                                    

Espai: al centre

Què és un fòssil? Com es pot petrificar un ésser viu? Com els podem distingir de simples pedres? Com sabem que és un fòssil autèntic? Totes aquestes preguntes i més les tractarem en aquesta xerrada on podrem tocar fòssils de plantes, animals, i microorganismes. Descobrirem que encara avui hi ha animals que podem considerar fòssils vivents i reflexionarem sobre les forces de l’evolució, per copsar un dels principis fonamentals de la matèria viva. A més, coneixerem la feina dels paleontòlegs, al camp i al laboratori, també desenvoluparem la percepció i aprendrem a classificar organismes desapareguts fa milions d’anys.

 Cranis, dents i evolució 

Dirigit a estudiants de primària, secundària, i públic general                                 

Impartit per Marc Boada                        

Espai: al centre

El crani és el paradigma de la mostra naturalística; és una estructura òssia que permet deduir molts de les característiques de l'animal a qui pertany. És la seu de òrgans de gran importància, de sensors que detecten fluctuacions minúscules de l'entorn; la seva forma ha estat modelada per diverses pressions evolutives, la selecció natural ha treballat profundament a nivell cranial. Per això hi podem observar insercions musculars, traces dels nervis i vasos sanguinis, banyes i dents i molt més. En aquesta conferència proposem descobrir com hem evolucionat, com ens alimentem, com evoluciones i per fer-ho disposarem d'un munt de granis d'espècies de casa nostra, dels nostres avantpassats i de nosaltres mateixos; dents d'animals exòtics d'avui i de fa milions d'anys; i moltes ganes de descobrir l'evolució.